شماره تماس پشتیبانی

09381011255

09912315882

دستور زبان انگلیسی

چگونه دستور زبان انگلیسی‌مان را تقویت کنیم

چگونه دستور زبان انگلیسی‌مان را تقویت کنیم

۱۰ نکته برای تقویت دستور زبان انگلیسی

ü       مراقب آپاستروف‌ها (apostrophes) باشید:

حالت ملکی یا مخفف: مقایسۀ its با it’s ، مقایسۀ they’re با their .

ü       همیشه بعد از عبارات آغازین (introductory phrases) یا عبارات حرف‌‌اضافه‌ای (prepositional phrases) یک ویرگول اضافه کنید:

“After a hard day at work, Jean loves to relax in the backyard.”

ü       کلمات هم‌آوا (homophones) و پسوندها را به‌خاطر بسپارید:

مقایسۀ too با two ، مقایسۀ your با you’re ، مقایسۀ accept با except .

پسوند –able زمانی‌که از یک ریشۀ کامل استفاده می‌شود: fashionable .

پسوند –ible اگر بدون پسوند، کلمه بی‌معنی شود: divisible .

ü       حروف تعریف (Articles) : معین یا نامعین:

در موارد کلی «a/an» : Someone called a doctor.

در موارد خاص «the» : Someone called the doctor living the next door.

ü       بدل‌ها (Appositives) : این جمله‌واره‌های وابسته (dependent clauses) فاعل را توصیف کرده و اغلب اطلاعات غیرضروری به جمله اضافه می‌کنند با دو ویرگول از جملۀ اصلی منشعب می‌شوند:

“The popular sitcom Brian O’Brien was cancelled after seven years.”

 (اطلاعات ضروری)

“Brian O’Brien, the popular sitcom, was cancelled after seven years.

 (اطلاعات غیرضروری)

ü       کلمات that ، who و which – برای اطلاعات غیرضروری از ویرگول استفاده کنید:

“No one trusts politicians who lie.”

 (اطلاعات ضروری)

“Mr. Trout, who is wearing the red shirt, announced his mayoral candidacy this week.”

 (اطلاعات غیرضروری)

ü       نقطه‌ویرگول (;) جایگزین یک نقطه می‌شود و دو جمله‌واره‌ی مستقل (Independent clause) را از هم جدا می‌کند:

“The family had never seen Mrs. Baker so mad; everyone thought the maid was going to have a heart attack.”

ü       اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش:

«many» برای اسامی قابل‌شمارش (dress, house, car) .

«much/ a lot» و «little/few» برای اسامی غیرقابل‌شمارش (money, snow, time) .

ü       تکنیک‌های گسترش دایره‌ی لغات:

کتاب‌ها، مقاله‌های مجلات و ستون‌های روزنامه‌ها را مطالعه کنید.

ü        غلط‌گیری املا و اصلاح متن:

از برنامه‌های غلط‌گیراملاییِ آنلاین مانند http://www.spellchecker.net/spellcheck استفاده کنید و با سرعت ملایم و با صدای بلند از روی متن بخوانید تا غلط‌های بیشتری را پیدا کنید.

 

 

هنگام یادگیری زبان انگلیسی، وقتی به بحث دستور زبان می‌رسیم، با موارد گیج‌کننده‌ی بسیاری مواجه می‌شویم. اغلب اوقات بعضی از صحبت‌های انگلیسی‌زبانانِ native را متوجه نمی‌شویم چون آن نکات دستوری صرفاً در زبان مادری ما وجود ندارند.

اما ناامید نشوید!

در این مقاله ۱۰ نکته را خواهید یافت که می‌توانند به شما کمک کنند تا دانش خود را در زمینۀ قواعد دستوری زبان انگلیسی افزایش دهید، و همچنین به‌عنوان هدیه یک توصیۀ کوچک درمورد نحوه‌ی به‌خاطرسپردن زمان‌های فعل نیز برای شما داریم.

زمان گذشتۀ ساده (past simple) در زبان انگلیسی چیست؟

تا آخر این مقاله با ما باشید.

۱۰ نکته درخصوص نحوه‌ی تقویت دستور زبان انگلیسی

بیایید شروع کنیم …

۱٫ به نشانه‌های آپاستروف (apostrophes) دقت کنید

از این نشانِ نقطه‌گذاری (punctuation mark) غافل نشوید، چون از آپاستروف هم برای ساخت مخفف‌ها و هم برای ساخت حالتِ مالکیت استفاده می‌شود. (برای مثال، sister’s book ، John’s son) اگر آپاستروف را حذف کنید، می‌توانید به‌آسانی معنای کلمات را تغییر دهید: its-it’s ، their-they’re . مراقب باشید!

دستور زبان
دستور زبان

۲٫ همیشه بعد از عبارات آغازین (introductory phrases) یا عبارات حرف‌‌اضافه‌ای (prepositional phrases) یک ویرگول اضافه کنید.

این کار ظاهراً بی‌معنا است، اما در حقیقت، بسیار ساده است. عبارتِ حرف‌‌اضافه‌ای به گروهی از کلمات گفته می‌شود که جزء اصلی آن یک حرف اضافه است. معمولاً یک عبارتِ حرف‌اضافه‌ای با یک حرف اضافه آغاز و با یک اسم (noun) یا یک ضمیر (pronoun) پایان می‌پذیرد.

در این‌‌جا چند مثال می‌آوریم:

Under the pile of clothes, we found his wallet.

زیر کُپۀ لباس‌ها، کیف پول او را پیدا کردیم.

After a hard day at work, Jean loves to relax in the backyard.

بعد از یک روز سختِ کاری، جین عاشق این است که در حیاط‌پشتی استراحت کند.

۳٫ هراندازه که می‌توانید کلمات هم‌آوا (homophones/heteronyms) و پسوند (suffix) حفظ کنید.

کلماتی مانند tootwo ، your-you’re ، accept-except هم‌آوا هستند، یعنی کلماتی که تلفظ یکسان اما املای متفاوتی دارند. این‌که بدانیم چگونه در زبان انگلیسی کلمات جدید بسازیم و از کدام پسوندها استفاده کنیم، بسیار اهمیت دارد. برای مثال، پسوند –able می‌تواند به ریشۀ fashionable اضافه شود؛ کلمه fashionable می‌تواند بدون پسوند نیز وجود داشته باشد. از پسوند –ible زمانی استفاده می‌شود که یک کلمۀ معین بدون آن پسوند هیچ معنایی نداشته باشد، مثال: divisible .

دستور زبان
دستور زبان

۴٫ حروف تعریف (articles) را درک کنید

در زبان انگلیسی دو نوع حرف تعریف وجود دارد، حرف تعریف معین (the) و حرف تعریف نامعین (a/an) . به‌یاد داشته باشید که از a/an برای اشاره به چیزی در حالت کلی، و از the برای اشاره به یک چیز مشخص استفاده می‌کنیم.

مثال:

Someone called a doctor.

یک نفر به یک دکتر زنگ زد.

Someone called the doctor living the next door.

یک نفر به دکتری که در خانۀ مجاور زندگی می‌کند، زنگ زد.

۵٫ مفهوم «appositive» یا همان بدل را درک کنید.

یک بدل «appositive» در واقع اسم یا ضمیری است که در کنار اسم یا ضمیر دیگری قرار می‌گیرد تا آن را توضیح داده یا معرفی کند.

این روشی مناسب برای اضافه‌کردن جزئیات به یک جمله است. واژه‌ی «appositive» از یک کلمۀ لاتین به معنای «قراردادن در نزدیکی» مشتق شده است، و ما یک «appositive» را معمولاً بلافاصله بعد از کلمه یا عبارتی که قصد معرفی یا توضیح آن را داریم، می‌آوریم.

مثال:

He was a Hindu, a puny wisp of a man, with a shaven head and vague liquid eyes.

او یک هندو بود، مردی نحیف و ریزاندام، با سری تراشیده و چشمانی گنگ و براق.

۶٫ از ویرگول برای جداکردن واژه‌های that ، who و which استفاده کنید

اما تنها زمانی این کار را انجام دهید که عبارت شما حاوی اطلاعات غیرضروری‌ای باشد که بتوان آن را از جمله حذف نمود، بدون این‌که جمله معنای اصلی خود را از دست بدهد. بیایید نگاهی به مثال‌ها بیندازیم:

No one trusts politicians who lie.

هیچ‌کس به سیاستمدارانی که دروغ می‌گویند، اعتماد ندارد.

Mr. Trout, who is wearing the red shirt, announced his mayoral candidacy this week.

آقای تراوت، (شخصی) که تیشرت قرمز پوشیده است، این هفته نامزدی خود را برای انتخابات شهرداری اعلام کرد.

۷٫ به‌یاد داشته باشید: یک نقطه‌ویرگول (;) جایگزین یک نقطه می‌شود و دو جمله‌واره‌ی مستقل (Independent clause) را از هم جدا می‌کند.

یک نقطه‌ویرگول (semicolon) می‌تواند دو جمله یا دو جمله‌واره‌ی مستقلِ درون یک جملۀ پیچیده (complex sentence) را از هم جدا کند. نقطه‌ویرگول‌ها را اغلب می‌توان در ادبیات داستانی انگلیسی یافت.

The family had never seen Mrs. Baker so mad; everyone thought the maid was going to have a heart attack.

آن خانواده هیچ‌وقت خانم بیکر را آن‌قدر عصبانی ندیده بود؛ همه فکر کردند که این مستخدم دچار حملۀ قلبی می‌شود.

۸٫ تفاوت بین اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش را یاد بگیرید.

واژه‌ی انگلیسیِ «many» را با اسامی قابل‌شمارش به‌کار می‌برند، برای مثال، dress ، house ، car و غیره. واژه‌ی «much» با اسامی غیرقابل‌شمارش استفاده می‌شود، برای مثال، money ، snow ، time و غیره. عبارت «a lot of» را می‌توان هم با اسامی قابل‌شمارش و هم با اسامی غیرقابل‌شمارش به‌کار برد.

۹٫ بر روی گسترش دایره‌ی لغات خود کار کنید

برای این‌که دایره‌ی لغاتتان را گسترش دهید، کتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌های بیشتری مطالعه کنید.

“In order to improve the mind, we ought less to learn, than to contemplate.” – Descartes

«به‌منظور پرورش ذهن، باید کمتر بیاموزیم، و بیشتر تفکر کنیم.» – رنه دکارت

۱۰٫ املای خود را بررسی و غلط‌گیری کنید و نوشته‌های انگلیسی‌تان را از ابتدا تا انتها بازبینی نمایید

می‌توانید برای بررسی املای خود از یک برنامۀ غلط‌گیراملاییِ آنلاین استفاده کنید.

دستور زبان

چگونه زمان‌های فعل را در زبان انگلیسی به‌خاطر آوریم: توصیۀ تخصصی دِیزیتاک

یکی از مشکلاتی که بسیاری از دانش‌آموزان ما در هنگام یادگیری زبان انگلیسی با آن مواجه می‌شوند، این است که نمی‌دانند چه وقت از کدام زمان فعل (tense) استفاده کنند. حتی اگر شما قواعد جمله‌سازی را برای توصیف زمان‌های گذشته، حال و آینده یاد گرفته باشید، ممکن است به راحتی آن‌ها را با هم اشتباه بگیرید.

به‌خاطرسپردن کلماتِ آغازگر (trigger words) ، که در هنگام صحبت به‌عنوان محرکی برای ذهن شما عمل می‌کنند، می‌تواند بسیار مفید باشد. اگر در حال یادگیری زمان گذشته هستید، برای مثال، جملاتی را تمرین کنید که با «yesterday» یا «last week» یا «last year» آغاز می‌شوند. این کار به شما کمک خواهد کرد و هر زمان که بگویید «yesterday» ، بلافاصله به یاد می‌آورید که باید در زمان گذشته صحبت کنید. اگر لیستی از این کلماتِ آغازگر تهیه کنید و سپس واقعاً به تمرین و استفاده از آن‌ها بپردازید، درنهایت ذهن شما زمان‌های فعل را به‌خاطر خواهد سپرد. این کار را با کلماتی مانند «today» برای زمان حال، و کلماتی مانند «tomorrow» ، «next week» ، «next year» برای زمان آینده نیز انجام دهید.

اگر این آغازگرهای کوچک را زیاد تمرین کنید، بعد از مدتی، در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت می‌شوند.  این بزرگ‌ترین توصیۀ من است. هنگامی که زمان‌های مختلف افعال را یاد می‌گیرید، حتماً به این فکر کنید که «من با استفاده از این زمان چگونه جمله بسازم؟ کلمۀ آغازگر این زمانِ فعل چه خواهد بود؟

 

حتم دارم از خواندن این مقالات هم بهره خواهید برد:

تایم‌لاینِ زمان‌ های فعل در زبان انگلیسی گرامر انگلیسی: درک و استفاده از زمان حال (ساده و استمراری) گرامر انگلیسی: درک و استفاده از زمان گذشته در انگلیسی گرامر انگلیسی: صحبت درمورد آینده با Will و Be Going to

1 نظر

پاسخ دهید